Početak

pelet

Dobro došli na sajt Bulles grup OOD – Vaš korektan i perspektivan dobavljač jednog od najjeftinijih izvora energije za zagrevanje – peleti i eko briketi. Bulles grup je zvaničan predstavnik za Bugarsku austrijkog proizvodača visokokvalitetnog drvenog materijala Schweighofer group ‘Schweighofer’ Group. Kompanija je među vodećim evropskim proizvođačima drvenih peleta i eko briketa – ekološko čistih izvora energije. Firma prilaže najstrožije standarde kvaliteta za svako proizvedeno pakovanje peleta i eko briketa, stalno unapređuje kvalitet i ulaže velike napore za razvijanje tehnologije proizvodnje drvenih peleta i eko briketa za grijanje, koje se koriste sa velikim poverenjem potrošača. Napori kompanije dugi niz godina su usmereni ka osiguravanju visoke temperature gorenja i smanjivanju količine pepela. Uspeh Schweighofer group se zasniva na pravilnom izboru kvaliteta drvne mase i načina obrade različitih drvenih materijala.


Prilikom zagrevanja drvenim peletima i briketima, koriste se povratini i ekološki izvori energije, koji odgovaraju osnovnim ciljevima EU u oblasti energetike. Oni su mnogo jeftiniji izvori energije za zagrevanje od petrola i prirodnog gasa. Sirovina za proizvodnju peleta i briketa od drvene mase se formira prilikom procesa najrazličitije prerade drveta – piljenje drvnog materijala, proizvodnja daske, parketa, nameštaja i drugih proizvoda od drveta, kao i skidanje kore sa balvana. Peleti se proizvode isto tako i od specijalno uzgojenih za tu svrhu vrbovih nasada. Naši peleti se proizvode od drvne mase koja je izrasla u šumama Češke i Rumunije.


Drveni peleti i briketi su ugljiko neutralno gorivo i to je priznato od strane Protokola u Kjotu i od strane Biroa za obnovljive energetske izvore u Sjedinjenim Američkim Državama. Razlog je što se sav ugljen dioksid na zemlji vrača u atmosferu kroz razlaganje ili kroz loženje. Drugim rečima, loženje drvenih peleta u modernim kotlovima za peletiranje je čišće, od organskog razlaganja drvne mase u šumi, jer tom prilikom se oslobađa velika količina metana, oko 25 puta veća, a to uvećava emitovanja ugljen dioksida i opasnost od globalnog zatopljavanja. Prilikom loženja drvenih peleta i briketa ne dolazi do povećanja ugljen dioksida (CO2), koji dovodi do globalnih klimatskih promena, i taj proces, s tačke gledanja na (CO2), proces proizvodnje i korištenje je neutralan. Osim toga, prilikom loženja drvenih peleta i eko briketa, za razliku od čvrstog goriva, dobija se samo minimalna količina pepela, koji predstavlja veoma kvalitetno đubrivo koje sadrži fosfor i kali.

Bulles group OOD je zvanični predstavnik jednog od najrenomiranijih proizvođača u Evropi – austrijske firme  Schweighofer Group, koja ima više od 360 godina iskustva u preradi drveta. Drveni materijal od Schweighofer je veoma cenjen u više od 60 zemalja sveta. Izvoz firme zauzima više od 80% ukupne proizvodnje. Schweighofer Group je lično angažovana da se odgovorno gazduje šumama, divljom prirodom i ekosistemom, zato što zdravlje šume i okolne sredine znači i zdravu budućnost za sve nas. Prilazući koncepciju upravljanja obnovljivim šumskim resursima, šumarstva i aktivnosti održivog gazdovanja šumama, delatnost Schweighofer Group zadovoljava potrebe sadašnjosti, bez da rizukuje da nova pokolenja  nemogu da zadovolje svoje sopstvene potrebe. To se postiže čuvanjem zemljišta, vazduha, vode i divlje prirode. Ovi principi uvek će biti osnovni prioritet Schweighofer Group. Šume koje ima kompanija u Češkoj i Rumuniji se gazduju od strane kvalifikovanih eksperata u skladu sa principima za odgovorno gazdovanje šumama za proizvodnju visokokvalitetnih drvenih materijala.

Pelet za grejanje

Kaloričnost

Proizvodnja peleta

Malo pepela

Grejanje na pelet

Udobnost

Prodaje pelet

Niska cena

Proizvođać peleta

Automatizacija

Drveni eko pelet

Ekologičnost