ALFA Пелети цени

на едро / над 23 тона/ на дребно / под 23 тона/ чувал 15кг.
без ДДС с ДДС без ДДС с ДДС без ДДС с ДДС
А1 416.67 500.00 425.00 510.00 6.67 8.00
A2+ 391.67 470.00 400.00 480.00 6.25 7.50
A2 350.00 420.00 358.33 430.00 5.83 7.00
ECO 350.00 420.00 358.33 430.00 5.83 7.00