PELETI

Pakovanje peleta 15 kg.

Peleti imaju cilindričnu formu i dimenzije 6 mm u prečniku i do 30 mm dužine. Peleti za zagrevanje su od drvene mase i predstavljaju ekološko i mnogo perspektivno gorivo, koje se koristi za stvaranje toplote. Korištenja kotlova i peći za zagrevanje na pelet je realna alternativa za poznata do sada zagrevanja. Zagrevanje sa peletom predlaže mnoga preimućstva ispred konvencionalnih goriva koji se kopaju za zagrevanje:

Pelet za grejanje

Visoka kaloričnost

Kaloričnost drvenih peleta je 4300 - 5100 kkal./кg. Koeficijenat korisnog delovanja (КPD) sistema za zagrevanje jе 85% - 95% (КPD е 70%) i radi kvaliteta, peleti izgaraju skoro potpuno, tako da vreme između dva punjenja kamina je između dva i pet dana. Za poređenje kaloričnost drveta za ogrev je 3440 kkal./kg.

Proizvodnja peleta

Nizak sadržaj pepela

Velika prednost drvenih peleta je nizak sadržaj pepela posle njegovog loženja u kotlovima za pelet ili u kaminima i pećima. Od značaja je da ima mogućnost da se pepeo koristi kao đubrivo u baštama, gde zemljištu vraća njegovu ravnotežu.

Grejanje na pelet

Udobnost može da se sravnjava sa zagrevanjem na gas

Prilikom loženja peleta ne izdvaja se crni dim, koje ga pravi idealnim za kamine sa staklenim otvorom. Korištenje peleta osigurava konfor koji se sravnjava sa zagrevanjem na gas, zato što skoro sve izgori (oko 98,5%), pored toga kotlovi i peći za zagrevanje sa peletom ne proizvode skoro nikakav kreozol. To isto omogućava da se instaliraju kotlovi i peći na pelet s direktnim odvodom bez sulunara.

пелети ниска влажност

Nizak sadržaj vode

Peleti su jako tvrdi i imaju mali sadržaj vlažnosti u granicama od 8%do 10%, što im dozvoljava da izgore s velikom kaloričnošću.

Prodaje pelet

Jeftiniji izvor energije

Jedna tona drvenih peleta ima toplotnu energiju ravnu na 6 kubika drvenog materijala, i zauzima samo jednu trećinu prostora. To omogućava da se gorivo lako čuva za celu sezonu.
Važan faktor je i relativna stabilnost cene za pelet ako se poredi sa cenama za kopane izvore energije.

Proizvođać peleta

Automatizacija procesa gorenja prilikom zatopljavanja na pelet.

Pelet može da gori kako u običnim pećima i kaminima na tvrdo gorivo, tako i u specijalnim pećima i kotlovima za pelet s visokim koeficijentom korisnog delovanja i velikim stepenom automatizacije, približavajući se do kotlova sa gas i struju. Kotlovi na pelet sami doziraju neophodnu količinu peleta za loženje.

Drveni eko pelet

Zaštita čovekove okoline

Od velikog značaja je smanjivanje zavisnosti od nafte, prirodnog gasa i propana – svih ne obnovljivih kopanih goriva, koji se koriste za zagrevanje. Peleti su povratno gorivo, koji se uzima iz stalnih izvora – čista drvna masa. Zamena goriva koja se kopaju kao što su petrol, prirodan gas ili propan za zagrevanje, s peletom se smanjuje efekat parnikovog gasa, i na taj način pomaže na smanjenju promene klime i zaštiti čovekove okoline.


Peleti proizvedeni u Schweighofer group, su visokokvalitetni i s dokazanim efektom. Ispitani su u međunarodno priznatoj, Akreditiranoj labaratoriji i sa certifikatom po standardu DINplus 7A040. To je dokaz za visoku kaloričnost, nizak sadržaj pepela, i bezproblemno korištenje sistema za zagrevanje na pelet.

U tablici su date važnije karakteristike iz certifikata:

Pokayatelj Меrna jedinica Rezultat od ispitivanja Norme po DINplus 7A040
Vlaga % 3.51 < 10
Pepeo % 0.39 < 0.5
Sumpor % 0.006 < 0.08

СCertifikat za poreklo pdf Certifikat za poreklo
Сертификат за качество pdf Certifikat za kvalitet
Certificate granting the right to use the seal EN pluss Certificate granting the right to use the seal ENpluss
Certificate Certificate