Cilindrični eko briketi

Eko briketi

Еko briketi su ekološko tvrdo gorivo, napravljeni od prirodne drvene pilotine. Oni se proizvode pod visokim pritiskom bez upotrebe materijala za spajanje.

Mnogo su korisni za zagrevanje stanova, porodičnih kuća, kancelarija i dr. Mogu da se lože u svim uređajim na čvrsto gorivo kao obični kamini i peči, kotlovi, otvorena ognjišta. Koristeći eko brikete osiguravate si više toplote i udobnosti.

Eko briketi se koriste kao samostalno gorivo, a isto i u kombinaciji sa drvima /naročito ako su vlažna i mokra /. U sravnjavanju sa iskopanim gorivom drveni eko briketi proizvode male emisije od parnikovih gasova, jer je korišten material već dio ugljenikovog ciklusa. Proizvodnja eko briketa osigurava korištenje drvenih otpadaka, doprinosi malom atmosferskom zagađenju i zaštiti čovekove okoline.

Proizvedeni od Schweighofer group ekobtiketi imaju sledeće karakteristike:

Cilindrični eko briketi

Cilindrični briketi su sa gladkom cilindričnom površinom i otvorom. Imaju dobar trgovački izgled sa glatkim i pravim čelom.

Cilindrični eko briketi
Pokayatelj Меrna jedinica Norma po DINplus 7A040
Vlaga % < 10
Pepeo % < 0.5
Sumpor % < 0.08
Kaloričnost kWh/kg 5,0 kWh/kg (18,0 MJ/kg)
Prečnik mm 90-100 mm
Dužina mm ≤ 400 mm

Kvadratni ekobriketi

Kvadratni ekobriketi su mnogo pogodni za slaganje, čuvanje i pakovanje.

Kvadratni ekobriketi
Pokayatelj Меrna jedinica Norma po DINplus 7A040
Vlaga % < 6,1
Pepeo % < 1.0
Kaloričnost kWh/kg 5,17 kWh/kg (18,6 MJ/kg)
Certifikat za poreklo pdf Certifikat za poreklo
Certifikat za kvalitet pdf Certifikat za kvalitet