Drvenog materijala

HG

Bulles group OOD je zvanični predstavnik jednog od najrenomiranijih proizvođača u Evropi – austrijske firme Schweighofer group, koja ima vise od 360 god. iskustvo u drvnoj industriji.


Дрвен материjал Firma predlaže visokokvalitetan, izdržljiv i praktičan material kupcima iz čitavog sveta, savremenu tehnologiju i inovativna rešenja, osigurava striktno praćenje proizvodnih procesa i optimalnu organizaciju proizvodnih procesa.
Bulles group raspolaže s modernim skladištem drvenog materijala u Sofiji i preradom drveta, kao i sa neophodnim profesionalnim mašinama za obradu drveta kojima rukuju profesionalni radnici.
Tu možete da nađete veliki izbor kvalitetnog drveta, suh drveni material, obrađeni drveni materijal -daske, drvene grede, talpe, letve, nosaće ili lamperiju, parket, drveni materijal i dr. Imamo i veliki sopstveni auto – park, kamione i tovarno – nosivu tehniku.
Radimo u saglasnosti sa građevinskim normativima, u roku, zadovoljavamo korektno i tačno širok spektar narudžbi naših klijenata. Ispunjavamo naruđbe kako sa dimenzioniranom materijalom, tako i sa ne standardnim dimenzijama u zavisnosti od naruđbe klijenta.
Naše cene možete videti tu.

Daska

Daska

Proizvodi se rezanjem drvenih trupaca. Imaju pravougaono poprečno rezanje. Dužina im je najčešće 3 i 4 m, maksimalno 5m.
Nalaze primenu u izradi svih vrsta nameštaja, drvenog materijala, materijala za krovove i dr. Isto tako mogu da se koriste za kofraži, za oblaganje ispod cigle krovnih konstrukcija. Ima dva vida dasaka – čiste i kofražni. Predlažemo standardne i ne standardne dimenzije po narudžbi.
Vrste drveta: Smrča, jela i beli bor.

Talpa

Talpa

Talpa je daske deblja od 3 m. Odgovarajuće su za različite vrste nameštaja, materijala, stolova, klupa i dr. Predlažemo standardne i ne standardne dimenzije po narudžbi.
Предлагаме стандартни и нестандартни размери по поръчка.
Vrste drveta: Smrča, jela i beli bor.

Grede

Grede

Grede se koriste u građevinarstvu i za izradu krovnih konstrukcija, nosača, rostilji i dr. Mogu imati pravougaono ili kvadratno poprečno rezanje i različite dužine.
Vrste greda: Prvi kvalitet, impregnirane grede i kofražne grede.
Predlažemo standardne i ne standardne dimenzije po narudžbi.
Vrste drveta: Smrča, jela i beli bor.

Летви

Letve

Drvene letve se prvenstveno koriste u građevinarstvu i industriji nameštaja. Predlažu se sirove ili sušene u sušarama po narudžbi klijenta.
Vrste drveta: Smrča, jela i beli bor.

Nosači

Nosači

Nosači ili lamperija se upotrebljava prilikom izrade streha, kao i oblaganje zidova i terasa, vanjsko oblaganje zgrada i dr. Predlažemo nosače ili lamperiju s različitim obrascima i profilima.
Predlažemo standardne i ne standardne dimenzije po narudžbi.
Vrste drveta: Smrča, jela i beli bor.

Parket

Parket

Parket je drveni pod od dugih dasaka, koristi se drvo velike tvrdoće i velike dužine trajanja i najčešće se prave od hrastovog i čamovog drveta. Dužina daske je najčešće do 2200 mm, širina 120 – 200 mm i debljina 20 mm. Sa strane daske ima zub i usek preko kojih se spajaju sušedne daske. Predlažemo različit kvalitet i dimenzije. Raspolažemo sa fabrički obrađenim parketom.

Дървени плотове

Drveni materijal

Predlažemo drveni maretijal od masivnog drveta, različitih dimenzija po narudžbi klijenta.
Vrste drveta: Smrča, jela i beli bor.

Cene na veliko

Predlažemo Vam našu ponudu za isporuku drvenog materijala kao i čitave proizvodnje Schweighofer:

Proizvod DIMENZIJE (mm) Cijena bez PDV-a
Debljina Širina Dužina
Daske 28 200 2000 - 4000 212.19 €/m3
Оplata 48 250 2000 - 4000 212.19 €/m3
Оplata 98 250 2000 - 4000 212.19 €/m3
Grede 78 78 2000 - 4000 212.19 €/m3
Grede 98 98 2000 - 4000 212.19 €/m3
Grede 105 105 2000 - 4000 212.19 €/m3
Grede 108 108 2000 - 4000 212.19 €/m3
Letve 27 33 2000 - 4000 212.19 €/m3
Letve 27 40 2000 - 4000 212.19 €/m3
Letve 30 40 2000 - 4000 212.19 €/m3
Letve 27 48 2000 - 4000 212.19 €/m3
Obloge I kval. 12.5 96 2000 - 4000 5.54 €/m2
Obloge I kval. 19 116 2000 - 4000 8.09 €/m2
Obloge I kval. 19 145 2000 - 4000 8.09 €/m2
Obloge I kval. 21 145 2000 - 4000 8.95 €/m2

Za potrebe građevinarstva i industrije nameštaja se koristi obrađen drveni materijal u sledećim oblicima: daska, greda, talpa, letva, nosaći ili lamperija, parket i drveni materijal.