Пелети, брикети и дървен материал от Швайгхофер

Schweighofer group е сред водещите в Европа производители на дървени пелети и екобрикети - тези екологично чисти източници на енергия. Фирмата прилага най-строги качествени стандарти за всяка произведена опаковка пелети и екобрикети, постоянно подобрява качеството и полага големи усилия за развитие на технологиите на производството на дървени пелети и екобрикети за отопление, които се ползват с голямо доверие на потребителите. Усилията на компанията през годините са насочени към осигуряване на по-висока температура на горение и намаляване на количеството пепел. Успехът на Schweighofer group се дължи на правилен подход при определяне на качеството на дървесината и начина на обработване на различни дървени материали.

Буллес груп ООД е официален представител на един от най-реномираните производители в Европа – австрийската компания Schweighofer Group, която има над 360 години опит в преработване на дървесина. Дървените материали от Швайгхофер са високо ценени в над 60 страни по света. Експортът на завода възлиза на повече от 80% от продукцията. Schweighofer Group е поела личнен ангажимент за отговорно стопанисване на горите, за поддържане на дивата природа и екосистемите, защото здравето на горите и околната среда означава здравословно бъдеще за всички нас. Прилагайки концепция за управление на възобновяеми горски ресурси, устойчиво горско стопанство и управлението на горите, дейността на Schweighofer Group отговоря на нуждите на настоящето, без да излага на риск способността на бъдещите поколения да посрещат своите собствени нужди. Това се постига чрез опазване на почвата, въздуха, водата и дивата природа. Тези принципи винаги ще бъдат основен приоритет на Schweighofer Group. Притежаваните от компанията гори в Чешката република и Румъния се управляват от квалифицирани експерти в съответствие с принципите за отговорно стопанисване на горско стопанство за производство на висококачествени дървени материали.

Пелети

Цени

Пелетитe, произведени от Schweighofer group, са висококачествени и с доказан ефект. Изпитани са в международно призната, акредитирана лаборатория и са сертифицирани по стандарт DINplus 7A040. Това е доказателство за висока калоричност, ниско пепелно съдържание и безпроблемно използване от отоплителните системи на пелети.

В таблицата са дадени по-важните характеристики според сертификата:

Показател Мерна единица Резултат от изпитанията Норми по DINplus 7A040
Влага % 3.51 < 10
Пепел % 0.39 < 0.5
Сяра % 0.006 < 0.08

Сертификат за произход pdf Сертификат за произход
Сертификат за качество pdf Сертификат за качество
Сертификат за EN pluss печат pdf Сертификат за ENpluss печат
Сертификат Сертификат

Брикети

Цени

Произведените от Schweighofer group екобрикети се отличават със следните характеристики:

  • Висока калоричност – 4800-5900 ккал. Отделената топлинна енергия от 1 т. брикети се равнява приблизително на 5 - 6 кубика дърва за огрев.
  • Компактност – използване на малки складови помещения.
  • Удобни разфасовки – чували по 10 кг.
  • Липсва черната мръсотия позната от черните въглища.
  • Нищожна остатъчна пепел – 1% (полезна при наторяване в градината).
  • Нищожни вредни емисии в атмосферата, сяра под 0,03%
  • Изключително ниска влажност – 6-9%.

Цилиндричните брикетите са с гладка външна цилиндрична повърхност и отвор. Имат добър търговски вид с гладки и прави чела.

Цилиндрични еко брикети
Показател Мерна единица Норми по DINplus 7A040
Влага % < 10
Пепел % < 0.5
Сяра % < 0.08
Калоричност kWh/kg 5,0 kWh/kg (18,0 MJ/kg)
Диаметър mm 90-100 mm
Дължина mm ≤ 400 mm

Сертификат за произход pdf Сертификат за произход
Сертификат за качество pdf Сертификат за качество

Дървен материал

Буллес груп ООД е официален представител на един от най-реномираните производители в Европа – австрийската компания Schweighofer group, която има над 360 години опит в преработването на дървесина.

Компанията предлага висококачествени, издържливи и практични дървени материали на клиентите си от цял свят, налага авангардни технологии и иновативни решения, осъществява стриктно проследяване на производствените процеси и оптимална организация на производдствените процеси.
Буллес груп разполага с модерен склад за дървен материал в София и дърводелска работилница, както и с необходимите професионални дървообработващи машини, които се управляват от квалифицирани работници. Тук можете да намерите голям избор от качествена дървесина,сух дървен материал, обработен дървен материал - дъски, дървени греди, талпи, летви, сачак, дюшеме, дървени плотове и др. Разполагаме с голям автопарк от камиони и товаро-подемна техника, Работим в съответствие със строителните нормативи и в срок, задоволиме коректно и точно широк спектър от изискванията на нашите клиенти. Изпълняваме поръчки както с оразмерен дървен материал, така и нестандартни размери според изисквания на клиента.

Повече информация