Дървесни пелети за отопление

Опаковка пелети 15 кг.

Дървесните пелетите са с цилиндрична форма и с размер 6 мм в диаметър и до 30 мм дължина. При пресоването се използва веществото лигнин (естествено лепило, което се съдържа в дървесината) без слепващи добавки. Пелетите от дървена маса са екологично и много перспективно гориво, което се използва за създаване на топлина. Използването на котли и печки с дървесни пелети е реална алтернатива на познатото ни отопление дървата за огрев.

Отопление с дървесни пелети предлага редица предимства пред конвенционалните изкопаеми горива за отопление:

Безплатен транспорт до Ваш склад при поръчка на 1 камион пелети (23,100кг.) в следните градове: София, Пловдив, Варна , Шумен, Бургас, Русе, Велико Търново, Стара Загора. За други населени места в страната моля, изпратете запитване.

Квадратни брикети

Schweighofer Group – висококачествени австрийски пелети

Квадратни брикети

AMECO – висококачествени пелети от румънски производител

Квадратни брикети

ALFA – премиум дървесни пелети

пелети за отопление

Висока калоричност

Калоричността на дървените пелети е 4300 - 5100 ккал/кг. Коефициентът на полезно действие (КПД) на отоплителните системи е 85% - 95% (КПД на камини на дърва е 70%) и поради качествата си пелетите изгарят почти напълно. Така времето между две поредни зареждания на камината е между два и пет дни. За сравнение калоричността на дървата за огрев е 3440 ккал/кг.

производство на пелети

Ниско съдържание на пепел

Голямо приимущество на дървените пелети е в ниско съдържание на пепел след тяхното изгаряне в котли за пелети или в камини и печки. От значение е и възможността пепелта да се използва като тор в градината, при което почвата възстановява своето равновесие.

пелети отопление

Комфорт сравним с отоплението на газ

При горене дървените пелети не отделят черен дим, което ги прави идеални за камини със стъклен отвор. Използването на пелети осигурява комфорт сравним с отоплението на газ, поради почти пълно изгаряне (около 98,5%), освен това котлите и печките за отопление с пелети не произвеждат почти никакъв креозот. Това също така позволява инсталирането на котли и печки на пелети с директен отдушник... без комин!

пелети ниска влажност

Ниско съдържание на вода

Пелетите са изключително плътни и имат ниско съдържание на влажност (в границите 8 % - 10 %), което им позволява да изгарят с много висока ефективност.

продава пелети

По-евтин източник на енергия

Един тон на дървени пелети има топлинна стойност на 6 кубика дървен материал и се побира лесно в една трета пространството! Това прави възможно лесно да се съхранява гориво за целия сезон.
Важен фактор е и относителната стабилност на цените на пелети в сравнение с цените на изкопаемите енергийни източници.

производител на пелети

Автоматизация процеса на горене при отопление с пелети

Пелетите могат да горят както в обикновенни печки и камини за твърдо гориво, така и в специални котли за пелети с висок коефициент на полезно действие и голяма степен на автоматизация, доближаваща се до котлите на газ и ток. Котли на пелети сами дозират необходимото им количество пелети за изгаряне.

дървесни еко пелети

Опазване на околната среда

От голямо значение е намаляването на зависимостта от нефт, природен газ и пропан - всички невъзобновяеми изкопаеми горива, използвани за отопление. Дървесните пелети са възобновяемо гориво, което се извлича от постоянни източници – чистата дървесна маса. Заместване на изкопаемите горива като петрол, природен газ или пропан с отопление с пелети намалява емисиите на парникови газове, като по този начин спомага за намаляване на промяната на климата и опазване на околната среда.