Ameco пелети и брикети

Ameco Renewable Energy SRL е румънска компания създадена през 2007 г. и занимаваща се с производство на екологично гориво за отопление.
Пелетите се произвеждат в съответствие с "DIN PLUS" и "ENplus" стандарти за качество.

Най-новите продукти за отопление разчитат все повече на дървесни брикети и пелети като гориво. При тяхното изгаряне няма отделяне на въглероден двуокис  (CO2 неутрално ) и представлява подходящо екологично решение за проблемите, свързани със замърсяването, които не са решени и до днес.

Пелети

Цени

За производството на пелетите се използват отпадъчни продукти, получени от земеделски и горски дейности.
Иглолистни дървесни стърготини и стружки (смърч, бор и др) се почистват, разбиват се, сушат се,пресоват се и се оформят с помощта на специални машини.
Производственият процес се извършва без използването на химическо вещество. Ако пелети са пакетирани правилно, те имат висока калоричност и представляват идеална алтернатива на нефт и газ.

Методи за опаковане:

пелети Чували от 15 кг
пелети Чанти от 1200 кг, или така наречените "big bag"


Максималното натоварване на камион с 15кг чували е от 23.4 тона и 22,8 тона в "big bags".

Природен продукт :

Един продукт, който не изисква добавянето на химически продукти или използването на кората на дърветата. Използват се само дървени стърготини.

Диаметър на пелетите: 6мм.

Предимства:

Горенето се извършва само в оторизирани инсталации.

Брикети

Цени производство на пелети

Брикетите са по-големи от пелетите. Суровината за тези продукти е неизменно дървени стърготини и чипс. Процесът на производство е различен от този за пелетите, като се прибавя около 40-50% твърдо дърво (бук и т.н.). Брикетите са все по-узползвани във всички видове инсталации за дърва, особено в камини и печки. Дървесни брикети на Амеко се предлагат в кръгла и правоъгълна форма.

Опаковка: Чували от 10 кг, палети - 1200 кг.

Максимално натоварване на камион: 19 палета, т.е. 22,8 тона.

Съвременните пелети и брикети гарантират ефективна корекция на температурата и могат да бъдат напълно автоматизирани. Те осигуряват оптимизиран горивен процес, който е екологичен - с ниско съдържание на емисиите.

Предимства

Внимание!

Дървесни брикети увеличават обема си по време на горенето. Ето защо, не пълнете печката прекалено.

Не използвайте бензин, алкохол или други лесно запалими течности по време на запалване.

Дръжте дървесни брикети далеч от влага!

Сертификати: