Карта складиште Околоврстен пат

Складиште Боjана:

Софиja,
Околоврстен пат 67 (меѓу Бојана и Драгалевци)
Факс: +3592-868-41-57
Мобилен: +359-21-85-34; +359-94-36-24
e-mail: bulles@abv.bg

 
Карта складиште Софија, Суходол

Складиште Суходол:

Софиja,
кв. Суходол, Околоврстен пат и
ул. Суходолска
Мобилен: +359-885-09-66-46