Κυλινδρικές οικολογικές μπριγκέτες

Οικολογικές μπριγκέτες

Οι οικολογικές μπριγκέτες είναι ένα φιλικό προς το περιβάλλον στερεό καύσιμο που παράγεται από φυσικά ξύλινα ροκανίδια. Κατασκευάζονται υπό υψηλή πίεση, χωρίς τη χρήση συνδετικών ουσιών.

Είναι κατάλληλες για θέρμανση σπιτιών, μονοκατοικιών, γραφείων, κλπ., μπορούν να καίονται σε όλες τις συσκευές στερεών καυσίμων όπως απλά τζάκια και σόμπες, λέβητες, ανοικτές εστίες. Χρησιμοποιώντας οικολογικές μπριγκέτες εξασφαλίζετε περισσότερη ζεστασιά και άνεση.

Οι οικολογικές μπριγκέτες χρησιμοποιούνται τόσο ως αυτόνομο καύσιμο, όσο και σε συνδυασμό με ξύλα /ιδιαίτερα αν είναι υγρά ή βρεγμένα/. Σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα οι ξύλινες μπριγκέτες παράγουν λιγότερα αέρια θερμοκηπίου, διότι τα υλικά που χρησιμοποιούνται ήδη είναι τμήμα του κύκλου του άνθρακα. Η παραγωγή οικολογικών μπριγκέτων μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε τα απόβλητα ξύλου, συμβάλλουν στη μείωση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Οι παραχθείσες από τη Schweighofer group οικολογικές μπριγκέτες διακρίνονται με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Κυλινδρικές οικολογικές μπριγκέτες

Οι κυλινδρικές οικολογικές μπριγκέτες έχουν λεία εξωτερική κυλινδρική επιφάνεια και ένα άνοιγμα. Καλή εμπορική εμφάνιση με λεία και ίσια μέτωπα.

Κυλινδρικές οικολογικές μπριγκέτες
Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ποσότητα κατά DINplus 7A040
Υγρασία % < 10
Τέφρα % < 0.5
Θείο % < 0.08
Θερμαντικότητα kWh/kg 5,0 kWh/kg (18,0 MJ/kg)
Διάμετρος mm 90-100 mm
Μήκος mm ≤ 400 mm

Τετράγωνες οικολογικές μπριγκέτες

Квадратните екобрикети са много удобни за подреждане, съхранение и опаковане.

Τετράγωνες οικολογικές μπριγκέτες
Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ποσότητα κατά DINplus 7A040
Υγρασία % < 6,1
Τέφρα % < 1.0
Θερμαντικότητα kWh/kg 5,17 kWh/kg (18,6 MJ/kg)
Πιστοποιητικό προέλευσης pdf Πιστοποιητικό προέλευσης
Πιστοποιητικό ποιότητας pdf Πιστοποιητικό ποιότητας